Julia Berger

 

Julia Berger is een veelzijdige kunstenares, die haar inspiratie vindt in de vormen die de natuur voortbrengt. Soms is die inspiratie indirect en ontstaan er zo abstracte of nagenoeg abstracte beelden, waar het laatste woord over betekenis en gevoelswaarde gegeven wordt door de toeschouwer.

 

Vaak ook is die inspiratie onmiddellijk duidelijk. In het bijzonder is dat het geval bij haar bronzen figuratieven van jonge of heel jonge mensen, wier houding heel sterk een eigen, fier bewustzijn suggereert. De langgerektheid van de benen, die kenmerkend is voor veel van haar meer recente werk, geeft een ranke maar krachtige standvastigheid aan, een geworteld zijn in de realiteit en ook, paradoxaal, het vermogen om boven de eigen situatie uit te stijgen. Lees meer.

 

 

Steenkapppersymposium

 

Ieder jaar in september en oktober begeleidt Julia Berger de leerlingen van het zesde leerjaar van de scholen van As in samenwerking met een gastkunstenaar tijdens het Mini Steenkappersymposium.

 

 

symposium symposium symposium symposium symposium symposium symposium symposium symposium symposium

 

Windekind